Podskalo

Podskalo

Pogoji poslovanja

V primeru uporaba besede “Pod Skalo” ali “mi”, se to nanaša na podjetje Pod Skalo d.o.o. (ustanovljeno v Sloveniji, matična številka 6073506000, s sedežem Maistrova ulica 32, Kamnik, 1241 Kamnik).

Za nedostopnost vsebin ali nedosegljivost spletnih strani iz kakršnegakoli razloga, ne nosimo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne nosimo nikakršne odgovornosti, če iz kakršnega koli razloga spletna stran ni na voljo v vsakem trenutku, ter ne jamčimo za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah ali za karkšnokoli posredno ali posledično škodo ali kakršno koli škodo, vključno z izgubami dobičkov ali podatkov.

Vsi dokumenti, podatki, informacije in druge vsebine, tako pisne kot slikovne, na spletnih straneh www.podskalo.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Pod Skalo d.o.o., ter z njo povezanih pogodbenih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.podskalo.si. Ker nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila, si pridržujemo pravico do teh sprememb.

Pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani zagotavljate, da ste stari najmanj 18 let in imate zakonsko pooblastilo za strinjanje s temi pogoji in sklenitev potencialnih pogodb z podjetjem Pod Skalo, ter uporabo tega spletnega mesta v skladu z vsemi pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih. Strinjate se, da boste finančno odgovorni za vsako vašo uporabo tega spletnega mesta (kot tudi za uporabo vašega računa s strani drugih, ne glede na starost). Strinjate se, da boste nadzirali vsako uporabo mladoletnikov tega spletnega mesta, kadar bo ta pri tem uporabljal vaše ime ali vaš račun. Zagotavljate tudi, da so vse informacije, ki jih pri uporabi tega spletnega mesta posredujete vi ali s strani vas pooblaščene osebe, resnične in točne in brez omejitev ali kakršne koli napačne ali lažne rezervacije.

V primer, kadar se za rezervacije ali druge storitve zaračunajo pristojbine, se strinjate, da se boste držali določenih pogojev nakupa, vključno s plačilom vseh zneskov ob zapadlosti in skladno z vsemi pravili in omejitvami glede razpoložljivosti cen, izdelkov ali storitev. Strinjate se, da ste popolnoma odgovorni za vse dajatve, pristojbine, davke in stroške, ki izhajajo iz uporabe te strani. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da ste zavezani hotelu poravnati vse zapadle obveznosti in da boste spoštovali pogoje rezervacije.

Rezervacije storitev

Na naših spletnih straneh vam ponujamo rezervacije naših kapacitet.

Rezervacije lahko opravite preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje na info@podskalo.si, mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije oziroma naše ponudbe. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.

Na spletni strani pa lahko opravite tudi neposredno rezervacijo in plačilo s kreditno kartico. V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko boste dokončno potrdili postopek plačila. S tem vam seveda jamčimo, da boste dobili natančno tako namestitev, kot ste si jo izbrali.

V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite tudi predvideno število in starost. Glede na vstavljeno število otrok ter ostale podatke rezervacije, se vam bo izpisala cena aranžmaja. Naj vas obvestimo, da se v primeru rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje ter, da se z njimi strinjate.

V primeru, kadar gost odpove svojo rezervacijo, ima Pod Skalo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od obdobja, v katerem je gost predložil odpoved, ter paketa, ki ga je gost izbral. 

V primeru spremembe rezervacije na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Pod Skalo zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost sporočiti preko telefona (+386 31 521 365) ali poslati po elektronski pošti na naslov info@podskalo.si.

V vseh cenah iz ponudbe Pod Skalo je že vključen davek na dodano vrednost.

Pravice intelektualne lastnine

Te spletne strani vsebujejo materiale in informacije ter podobe, ki so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Pod Skalo. Za vse te materiale, informacije ali podobe na teh spletnih straneh velja, da se lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo. 

Vsakršna reprodukcija ali redistribucija, spreminjanje ali drugačno širjenje informacij v komercialne namene je strogo prepovedano, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja družbe Pod Skalo. Predmet registracije blagovne znamke družbe Pod Skalo so tudi vse blagovne in storitvene znamke, ki se nahajajo na tej ali z njo povezanih spletnih straneh, oziroma ima družba Pod Skalo do njih pravico.

Pod Skalo se zaveda tudi pomembnosti vaših osebnih podatkov, zato to zadevo jemlje resno in pri tem deluje skladno z relevantnimi predpisi, med njimi tudi Splošno uredbo EU (v nadaljevanju GDPR). Več o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Prihod / Odhod

Rezervirana soba vam je na voljo od 15. ure dalje na dan prihoda in do 11. ure na dan odhoda.

Parkiranje

Parkiranje na parkirišču hotela je za goste brezplačno.

Možnost odpovedi s strani Pod Skalo

Pod Skalo si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe dogodka in nočitev v primeru višje sile.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali kakšnih drugih informacij nas lahko kontaktirate na info@podskalo.si ali tel. št.: +386 31 521 365

Veljavnost splošnih pravil

Splošna pravila poslovanja veljajo od 1. 3. 2020 naprej.